Frøs-stafetten – rutekort

Løberuten 4 km

Her løber man ud af stadion og til højre forbi tennisbanerne og Vejle Camping indtil vendepunktet. På vej tilbage løber man ned forbi VB-stadion og en ekstra sløjfe og ind bag om atletikstadion.

Walk-ruten 5 km

Ruten går ud af stadion til venstre forbi VB-stadion og ned gennem skoven. Der gåes langs Skyttehusvejen med udsigt over Vejle Fjord og Vejle Fjordbroen og Bølgen. Efter Skyttehusvejen fortsætter man gennem Dyrehaven, forbi Pytsøerne og Soldaterbøgen, langs med Gorilla-parken og ind bag om atletikstadion.