Arrangementer

Til alle medlemmer i Vejle IF.

Klubaften med spisning

Tirsdag d. 2. april kl. 20.00 efter fællesløb.

Tilmelding på mailto:klubchef@vejle-if.dk eller på opslagstavlen i klubhuset