займ манимен займ займер займ лайм

Elitekoncept i Vejle IF

Godkendt af bestyrelsen for Vejle IF, marts 2014

Politik

Formål 
Igennem attraktive vilkår og rammer for økonomi, træningsmiljø og trænere, skaber Vejle IF optimale muligheder for at de eliteaktive kan forfølge deres talent og deres ambitioner i et nært og kompetenceudviklende samarbejde mellem atleten, Vejle IF´s træner team og DAF’s trænerkapaciteter.
Prioritering 
Vejle IF ønsker at fastholde og udvikle det høje nationale/internationale niveau blandt klubbens atleter, hvorfor klubben skal arbejde for skabelsen af kvalitative træningsmiljøer og en struktureret eliterekruttering. En stor subelite er med til at kvalificere træningsfællesskaberne og derved opbygge en selvforstærkende proces, hvor eliteatleter gør træningsfællesskaberne attraktive.

Strategi

Målsætning:
A) Forøgelse af talentmassen til TUD fra mellem 2 og 4 atleter frem til 2016
B) Fastholdelse af eliteaktive

Strategi for pkt. A “Forøgelse af talentmasse”

 • Skabe stabile træningsrammer fra 12 år og op til 30 år
 • Veluddannede trænere : DAF’s børne-ungetræner og DIF 1 trænere uddannelse.
 • Fastholdelse og udvikling af det officielle samarbejde med Elite Vejle og Dansk Atletik Forbund

Handlingsplan 

Talent:
En gruppe som ikke har opnået elitestatus, men har potentialet og motivation til at opnå elitestatus. Denne gruppe skal have attraktive stævne og træningstilbud.
Udvælgelse:
Som udgangspunkt opnås talentstatus hvis man opnår 90 % af DAF’s årgangskrav. Ved unge under 15 år skæres der yderlige 4 % af årgangskrav pr. år under 15 år – nedre grænse er 12 år. Nærmeste træner udvælger i samarbejde med trænerkollega den enkelte atlet. Kriterier og udvælgelse kan være baseret på både objektive og subjektive vurderinger.
Forpligtigelse:
Som talentaktiv i Vejle IF skal du også være klar til at stille op for relevante hold (LTU og DT-holdene) og deltage i de mesterskaber, klubben udtager dig til. Endelig skal du også være parat til at hjælpe foreningen i forbindelse med arrangementer og motionsløb.
Økonomi:
Ingen individuel støtte, men støtte til træningslejr og udvalgte stævner. Bestyrelsen fastsætter støttens størrelse, og trænerne fastlægger træningslejrene.
Trænere/organisation:
Når der er opnået talentstatus har atleten krav om træner overvåget træning mindst 3 gange om ugen. Alle trænere, der arbejder med talenter, skal være villige til at uddanne sig som DIF træner 1.
Faciliteter:
Klubben prioritere optimale træningsforhold for talenten.
Materiel:
Klubben tager ansvar for at der forefindes materiel af høj standard til både træning samt konkurrenceudstyr.

Strategi for pkt. B “Fastholdelse af eliteaktive”

 • Tilbud om optimale træningsfaciliteter
 • Samarbejde med elitekraftcenter Vest (Aarhus 1900)
 • Individuel træningsvejledning
 • Elite-setup i samarbejde med EliteVejle (Kommunen)
 • Udvikling af organisatorisk elite-setup
 • Personlig træner
 • Vejledning og hjælp til at finde et deltidsjob
 • Sponsorhjælp
 • Medicinsk hjælp ( f.eks. fys. )

Handlingsplan 

Elite: 
Eliteatleten udvælges ud fra opfyldelse af nedenstående krav.
Udvælgelse:
Atleter grupperes ud fra følgende kriterier:
A-aktive skal opfylde følgende: 
Som minimum have opfyldt DAF’s årgangskrav for optagelse i talentudviklingen. Man kan først være A-aktiv fra det år, man fylder 18 år.
B+-aktive skal opfylde følgende (gælder for aldersgrupperne 15-17 år): 
Som minimum have opfyldt DAF’s årgangskrav for optagelse i talentudviklingen.
B-aktive skal opfylde følgende: 
Som minimum have opfyldt DAF’s årgangskrav for optagelse i talentudviklingen med 97,5%.
C-aktive skal opfylde følgende: 
Som minimum have opfyldt DAF’s årgangskrav for optagelse i talentudviklingen med 95%.
Seniorelite:
For senioraktive (22 år +) gælder DAF’s 22 års/B4 krav som årgangskrav
Forpligtigelse:
Der laves en forventningskontrakt med de eliteaktive.
I denne aftale står hvad der kan forventes af klubben i forhold til støtte
og træning. Der vil også stå hvad klubben forventer af atleten ifbm.
stævnedeltagelse, hjælp ved motionsløb, sponsor profilering osv.
Økonomi:
Inddeling af eliteaktive i klasser A+,A, B+, B og C hvor hvert niveau har et fast støttebeløb med retningslinjer for hvad støtten kan bruges til.
Støtte:
A+-aktiv støttes individuelt. En atlet i denne gruppe skal som minimum være optaget i en af Team Danmarks bruttogrupper.
A-aktiv støttes med kr. 15.000 pr. år. 
20% af støttebeløbet kan bruges på tøj.
Træningslejre og stævner dækkes 100% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
Fysioterapi og kostvejledning kan opnås via Elite Vejle, ellers dækkes udgifter til dette også med 100% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
B+-aktiv støttes med kr. 10.000 pr. år. 
20% af støttebeløbet kan bruges på tøj.
Træningslejre og stævner dækkes 100% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
Fysioterapi og kostvejledning kan opnås via Elite Vejle, ellers dækkes udgifter til dette også med 100% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
B-aktiv støttes med kr. 8.000 pr. år.
20% af støttebeløbet kan bruges på tøj.
Træningslejre og stævner dækkes 50% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
Ved fysioterapi og kostvejledning dækkes udgifter med 50% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
C-aktiv støttes med kr. 5.000 pr. år. 
20% af støttebeløbet kan bruges på tøj.
Træningslejre og stævner dækkes 50% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
Ved fysioterapi og kostvejledning dækkes udgifter med 50% så længe støttebudgettet ikke overstiges.
Støtte til træningslejr og udvalgte stævner tildeles i samme omfang som ved talentgruppen.

Retningslinjer for udbetaling

Støtten dækker ét år fra opnåelse af elitestatus krav.
Der kan desuden komme udgifter til træners deltagelse i forbindelse med stævner og træningslejr i udlandet. Disse udgifter dækkes af de tildelte midler.
Beløbet kan anvendes til relevante formål som træningslejr, tøj, behandling og transport. Pengene prioriteres og anvendes efter aftale med træner og kasserer.
Som eliteaktiv i Vejle IF skal du også være klar til at stille op for relevante hold (LTU og DT-holdene) og deltage i de mesterskaber, klubben udtager dig til. Endelig skal du også være parat til at hjælpe foreningen i forbindelse med arrangementer og motionsløb.
Trænere/organisation: 
Eliteaktive skal have tilbud om træner overvåget træning mindst 4 gange om ugen samt have en personlig træner som hjælper ved stævner og sæsonplanlægning.
Trænere som arbejder med eliteatleter, skal som minimum have DIF’s træner 2 træneruddannelse, og være villig til at tage DIF’s diplomtræneruddannelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for korrekt uddannelsesniveau for trænerne.
Faciliteter:
Klubben prioriterer optimale træningsforhold for de eliteaktive.
Materiel:
Klubben tager ansvar for, at der forefindes materiel af høj standard til både træning samt konkurrenceudstyr. Som eliteatlet kan der stilles særligt konkurrencemateriel til rådighed.
Der skal søges om dette materiel til bestyrelsen. Tildelt materiel kan kun betragtes som personligt, så længe atleten er i elitegruppen.
Forpligtigelse:
Der laves en forventningsaftale med de eliteaktive, hvor det vil fremgå, hvad der forventes og hvad atleten kan forvente.