займ манимен займ займер займ лайм
Arrangementer

Bestyrelsen kommer med to forslag til ændring af vedtægterne på generalforsamlingen tirsdag, den 28/11.

Forslag til ændring af vedtægter vedrørende klubdragter

Foreningens klubdragter skal til enhver tid være godkendt på en generalforsamling.

Klubdragt skal bæres i overensstemmelse med Dansk Atletiks regler om konkurrencedragt samt reklameregler.

Bestyrelsen kan ændre eksisterende klubdragter i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler.

Sponsoraftaler kan indgås med bestyrelsens godkendelse både for alle klubdragter samt i forbindelse med individuelle aftaler.

Sponsoraftaler af enhver art, hvor klubdragter benyttes som reklamemiddel, skal godkendes af Vejle IF´s bestyrelse eller en person bestyrelsen vælger hertil.

Klubdragter omfatter overtræksdragt, singlet, t-shirt, heldragt, benklæder samt anden beklædning, der benyttes ved stævner.

Vejle IF stiller krav om at få del i indtægterne ved alle sponsorater i forbindelse med klubtøj.

Forslag til ændring af vedtægter vedrørende bestyrelsesmedlemmer

Der anbefales rettelse til: ”Kassereren samt medlemmet der repræsenterer triatlon og medlemmet der repræsenterer motion er på valg i år med ulige årstal”.

”Bestyrelsens formand, medlemmet der præsenterer atletik samt to menige medlemmer er på valg i år med lige årstal”

Antal medlemmer i bestyrelsen reduceres med 1 fra 8 til 7.

Ove Lausten, Formand, Vejle IF

Læs mere om generalforsamlingen i klubben.