займ манимен займ займер займ лайм

Kom og hjælp din klub ved atletikstævner og motionsløb 🙂

For at atletikstævnerne kan afvikles og klubben tjene penge til medlemsaktiviteter ved at afholde vores 5-6 motionsløb om året, har vi i høj grad brug for hjælp fra alle klubbens medlemmer (også fra forældre til ungdomsatleter).

Bemærk: Du kan tilmelde dig flere gange i løbet af året.

Vejleløbet, Frøs-stafetten og Vejle Ådalløbet er tre af klubbens største indtægtskilder, og her har vi især brug for hjælpere til at afvikle arrangementet.

Klubben forventer, at man én gang om året hjælper gratis. Dernæst får man 100,00 kr. per gang som tak for hjælpen.

Klubben er vært for lidt forplejning til hjælperne ved arrangementerne.

På forhånd en stor tak 🙂