займ манимен займ займер займ лайм

Vejle IF Triatlon

Vejle IF Triatlon er en gruppe under Vejle IF. Dette giver os store fordele i organisations arbejdet samt i vores arbejde med eksterne parter. Ligeledes repræsenterer vi også mange medlemmer både når vi er af sted til stævner og når vi afholder forskellige arrangementer i klubben.

Organisation

Internt er vi organiseret med en gruppeformand som repræsenterer Triatlon i bestyrelsen for Vejle IF. Gruppeformanden varetager de overordnede organisatoriske opgaver såsom indkaldelse til årlig generalforsamling samt sikrer struktur og sammenhold i den årlige træningsplan sammen med cheftræneren.

Da vi er en underafdeling af Vejle IF er vi også økonomisk ansvarlig for overholdelse af det afsatte budget. For at leve op til dette ansvar er der udnævnt en økonomi ansvarlig i udvalget som har til opgave at sikre betaling af træningsudgifter, forhåndsgodkendelse af udlæg, godkendelse af tilskud til træningslejr samt håndtering af bilag.

Vejle IF Triatlon sørger for struktur og progressivitet i træningen ved at sætte retningen for træningsindholdet. Der udarbejdes en overordnet periodeplan for træningen og hvilke fokusområder der er i træningen gennem sæsonen. Trænerne i klubben står for planlægning af træningsudførelsen. Laver programmer der passer til medlemmernes mål og niveau. Det er også trænerne der står for den daglige vejledning og coaching af medlemmerne.

I organisationen har også etableret et aktivitetsudvalg der planlægger indhold til de sociale klubaftener i klubben. Udvalget står også for modtagelsen af nye medlemmer og kommunikation gennem vores hjemmeside og facebook gruppe.

Kommunikation

Klubben benytter denne hjemmeside til at sikre kommunikation til nye medlemmer og andre interesserede. Der er ligeledes oprettet en Facebook side der viser mere af aktiviteten i Vejle IF Triatlon. Du er meget velkommen til at følge os så du kan få et indblik i aktiviteten i klubben. Den daglige kommunikation i klubben føres i vores medlemsgruppe på Facebook og på mail. Gruppen benyttes til alt fra opslag med spontane træningsture til oplysninger og de enkelte træningsgange. Gruppen er en lukket gruppe for medlemmerne.

Følg os på  Facebook  for løbende opdateringer om hvad der sker i klubben.