займ манимен займ займер займ лайм

Ukraineløbet – 6. april 2022 kl. 18.30

Al overskuddet går til humanitær hjælp til krigens ofre i Ukraine.

Opdatering efter løbet: Regnskabet er opgjort og viser et overskud på kr. 10.000,- , som går ubeskåret til humanitær hjælp til Ukraine. En af dagene afgør vi, hvilken organisation vi skænker beløbet til.

Kl. 18.30: 8,2 km power-walk
Kl. 18.50: 8,2 km løb

ONLINE TILMELDING (lukker 6. april kl. 11:59)

Vejle IF glæder sig til at sende mange glade løbere og power walk’ere ud på en 8,2 km distance i den skønne natur omkring Kongens Kær.

Kongens Kær er et sammenhængende sø- og vådområde på i alt 100 ha. Det ligger tæt på Vejle by. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretning gennemført i årene 2004-2009 har nu omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte landskab og det rige fugleliv, der er opstået her.

Parkering:
Det er bedst at parkere ved Vejle Center Hotel.

Start:
På stien ved krydset Ribelandevej/Bredstenvej (se kort).

Mål:
Vejle Center Hotel (se kort), hvor der efter løbet vil blive serveret forplejning på græsplænen.

Distancer:

  • 8,2 km – løb
  • 8,2 km – power-walk  (ved power-walk forstås gang i rask tempo).

Tidtagning:
Der løbes/walkes med ankelchip fra Raceresult. Udleveret chip SKAL bæres om anklen (ikke i lommen) og skal bagefter afleveres, når du kommer i mål ved Vejle Å ved Vejle Center Hotel.

Startgebyr:
Startgebyr til og med den 5. april for voksne 100,- kr.
Børn født 2008 eller senere 50,- kr.

På løbsdagen koster det 25,- kr. ekstra på begge distancer.

Ukraineløbsmedalje til alle gennemførende deltagere.

Tilmelding: 

ONLINE TILMELDING lukker 6. april kl. 11.59.
Intet gebyr på onlinetilmelding.

Eftertilmelding:
Det er muligt at eftertilmelde sig på løbsdagen kl. 17.30-18.15.
Eftertilmelding på løbsdagen koster 25,- kr. ekstra på begge distancer

Startnumre:
Til forhåndstilmeldte udleveres ved forsiden af Vejle Center Hotel på løbsdagen fra kl. 17:30.

Værdiopbevaring:
Ingen

Forplejning:
Kaffe/te, kage og cola ved mål (Vejle Center Hotel).

Toiletter:

DGI-huset Vejle, Willy Sørensens plads 3, 7100 Vejle

Force majeure:
I tilfælde af force majeure tilbagebetales startgebyret ikke. Startgebyr tilbagebetales ikke i tilfælde af skader, sygdom m.v.

Oplysninger:
Løbsleder Thorkild Bo Nielsen – Tlf.: 28 10 70 40 – E-mail