займ манимен займ займер займ лайм

Dansk Atletik Forbunds atletikmærke er en nål, som Vejle IF uddeler til klubbens ungdomsatleter ved den årlige nytårskur i januar/februar.

For at få et atletikmærke skal du aflevere et udfyldt skema med dine bedste resultater fra årets stævner. Skemaerne afleveres (helst i elektronisk form) til Karen (e-mail), som er sekretær i klubben. Hun sørger for at bestille atletikmærket i den rigtige farve (guld, sølv eller bronze).

Fristen for aflevering af skemaet til atletikmærke: Torsdag den 30. november 2023.

Alle resultater til Atletikmærket skal opnås i konkurrencer, der er anmeldt til DAF’s kontor efter gældende regler. Du kan bruge resultater fra både indendørs- og udendørsstævner.

Resultatlister kan du finde under Resultater eller på resultatoversigten på Statletik.

Kontakt klubsekretæren (ks@vejle-if.dk), hvis du mangler en resultatliste.

Resultatperioden løber fra 1.1 2023 til den 31.12 2023.

Det er vigtigt, at I noterer, hvor resultatet er opnået, så det er let at finde tilbage til.

I udregningen indgår:
-9 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin
10-11 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin
12-13 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin
14-15 år: 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin
16-17 år: 3 discipliner efter eget valg
18-19 år: 3 discipliner efter eget valg

Hvis du har deltaget i en stafet (og dit navn indgår i stafetholdet på resultatlisten), tæller det også med.

Bemærk: Hvis et løberesultat (fra løb til og med 400 m) kun står med én decimal i resultatlisten, er det en håndmålt tid, som derfor kræver en omregningsfaktor. Du skal lægge 0,24 til resultatet for løb under 400 m, og 0,14 til resultatet for et 400 m løb. Det kan dermed gå hen og blive et af de dårlige resultater for dig, så vær opmærksom på det og kontakt evt. klubsekretæren ved tvivl.

Hvis du gerne selv vil beregne point for dine resultater og indsætte dem i resultatskemaet, kan du bruge et regneark, som er lavet specielt til beregning af atletikmærke: Hent regneark til udregning af atletikmærke.  Du kan få hjælp til regnearket ved at trykke på knappen INFO i nederste venstre hjørne på forsiden af regnearket. Ellers kontakt klubsekretæren på e-mail.

Man kan opnå guld-, sølv- eller bronze i atletikmærket (se pointkrav til højre/nedenfor).


Bemærk:
Hvis du efter at have indleveret skemaet med dine resultater den 30.11 opnår et forbedret resultat, som ændrer farven på atletikmærket (til bronze, sølv el. guld), bedes du kontakte klubsekretæren.

HUSK, at dine resultater fra regionsstævnerne i Vejle, Kolding, Vejen og Esbjerg (+ regionsfinalen) kan bruges til at opnå en regionsmedalje 🙂